Kontakt för näringsliv

Näringslivsansvarig
Sara Magnusson
nu@ksek.se

Mässansvarig
Malin Strandmark
mu@ksek.se

Kontakta skyddsombuden

Skyddsombud med likabehandlingsansvar
Fabian Fond
Sofia Fureby
likansv@ksek.se

Skyddsombud med fysiskt ansvar
Melker Axelsson
fysansv@ksek.se

Hemsideansvarig

Cybermästare
Ida Söderberg
cybu@ksek.se

Krabbofixer
Karl Langsér
Linnea Gustafsson
web@ksek.se

Styrelsen

OrdförandeDavid Bergmanordf@ksek.se 0737425589
Vice OrdförandeCasper Nisulaviceordf@ksek.se0762130955
Sekreterare Alma Fahlén Hammar sekr@ksek.se0761630177
KassörLisa Lindahlkassor@ksek.se0768073817
Styrelseledamot med PR-ansvar Karl Möllerbergstyrpr@ksek.se0760284857
Styrelseledamot med Fritidsansvar Sofia Bengtssonstyrfritid@ksek.se0705739896
Styrelseledamot med EventansvarJohan Thorssonstyrevent@ksek.se0767634008
Styrelseledamot med UtbildningsansvarJohan Hallbeckstyrutb@ksek.se0737202283

Besöksadress

Kemicentrum (ingång E)
Naturvetarvägen 14
223 62 Lund

Kemicentrum (ingång A)
Sölvegatan 39A
223 62 Lund

Postadress

Kemi- och Biotekniksektionen
Box 124
221 00 Lund

Leveransadress

Kemicentrum
Naturvetarvägen 16
223 62 Lund

Mailadresser

Styrelsenstyrelse@ksek.se
Nämndennamnden@ksek.se
Alumniutskottet
Alumniutskottetalumniutskottet@ksek.se
Alumnimästareau@ksek.se
Alumnikontaktalumni@ksek.se
Mentorskapskontaktmentor@ksek.se
Ceremoniutskottet
Ceremoniutskottetceremoniutskottet@ksek.se
Ceremonimästarecermu@ksek.se
Cyberutskottet
Cyberutskottetcyberutskottet@ksek.se
Cybermästarecybu@ksek.se
Krabbofixerweb@ksek.se
Photographerphotograph@ksek.se
Regisseurregisseur@ksek.se
Idrottsutskottet
Idrottsutskottetidrottsutskottet@ksek.se
Idrottsmästareidru@ksek.se
Informationsutskottet
Informationsutskottetinformationsutskottet@ksek.se
Informationsmästareinfom@ksek.se
Da Vincidavinci@ksek.se
Redacteurerdruiden@ksek.se
Orbitalennotiser@ksek.se
Kafémästeriet
Kafémästerietkafemasteriet@ksek.se
Kafémästarekm@ksek.se
Kommando Gul
Kommando Gulkommandogul@ksek.se
Kommandomästarekg@ksek.se
Sångarstridensangarstrid@ksek.se
Mässutskottet
Mässutskottetmassutskottet@ksek.se
Mässansvarigmu@ksek.se
Näringslivsutskottet
Näringslivsutskottetnaringslivsutskottet@ksek.se
Näringslivsansvarignu@ksek.se
Prylmästeriet
Prylmästerietprylmasteriet@ksek.se
Prylmästarepm@ksek.se
Sexmästeriet
Sexmästerietsexmasteriet@ksek.se
Sexmästaresexm@ksek.se
TroubadixerTroubadixer
Skyddsutskottet
Skyddsutskottetskyddsutskottet@ksek.se
Skyddsmästaresu@ksek.se
Skyddsombud med Fysiskt ansvarfysansv@ksek.se
Skyddsombud med Likabehandlingsansvarlikansv@ksek.se
Miljösamordnare
miljo@ksek.se
Studiemästeriet
Studiemästerietstudiemasteriet@ksek.se
Studiemästaresm@ksek.se
Världsmästarevm@ksek.se
Studierådet
Studierådetstudieradet@ksek.se
Studierådsordförandesrbkordf@ksek.se
Vice Studierådsordförandensrbkvordf@ksek.se
Vice Studierådsordförande med Grundblocksansvarsrbkgrund@ksek.se
Vice Studierådsordförande med Specialiseringsansvarsrbkspec@ksek.se
Valberedningen
Valberedningenvalberedning@ksek.se
Valberedningens Ordförandevalordf@ksek.se
Övriga funktionärer
Bioteknikansvarigabts@ksek.se
Revisorerrevisor@ksek.se