PM 4

View Calendar
2020-05-05 17:00 - 20:00

PM 4

[Relevant for swedish speaking students as meeting will be held in swedish]

(Information angående videomöte hittas på K-sektionens facebook inför varje protokollmöte)

Styrelsens fjärde protokollmöte. På detta PM behandlar och diskuterar Styrelsen motioner som ska tas upp på Vårterminsmötet.

På Styrelsens protokollmöten behandlas till exempel godkännande av verksamhetsplaner och budgetar och motioner om att ändra i riktlinjer, köpa in utrustning eller starta projektgrupper. Kom och gör din röst hörd, alla är välkommna! Psst, det brukar finnas gott om fika!

Vill du bli uppskriven på maillista och få handlingarna till varje protokollmöte skickade till dig? Maila sekr@ksek.se.