Orienteringen

View Calendar
2020-05-09 13:00 - 23:30

Orienteringen

[Swedish below, please read]

View recent updates for the event at the event facebook page linked above.

In the eeriness that now defines our everyday lives, it can be difficult to navigate one's life. New habits characterize our everyday lives and life is not what it once was. That is why SEX20 is presenting "The Orientation", to help you find your way.

Gather yourself in a group of max ~ 10 people and sign up in the form below. The event is like a classic orientation but without the classic elements. You don't need to run or find the right path, so it will be easy as a pie! People from SEX20 will be located at several different locations on campus and around. At the various stations we will hold activities and competitions. Bring your appropriate travel drink to be able to get through the activities and the day.

On of the locations will serve food.

The form will be released on Monday at 16:00.

Nobody thinks it is fun to orientate in bad weather, so if the forecast looks too bad the day before, it may be that we move the event forward until better weather turns out.

Practical information:
When: May 9
Time: 1pm
Location: Campus and surrounding area (specific location is given to the different groups)
Clothes: According to the weather
Price: Coming soon

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hitta uppdateringen inför eventet på eventets facebooksida som länkas ovan.

I den stillsamhet som nu definierar vår vardag kan det vara svårt att navigera sig fram i livet. Nya vanor präglar vår vardag och livet är inte vad det en gång har varit. Därför presenterar vi i SEX20 nu ”Orienteringen”, för att hjälpa er hitta rätt.

Samla er i en grupp av max ~10 personer (ett hett tips kan tex vara alla phaddergrupper) och anmäl er i formuläret nedan. Evenemanget är som en klassisk orientering fast utan de klassiska inslagen. Ni behöver varken springa eller hitta rätt, så det blir lätt som en plätt! Vi i SEX20 kommer att finnas utplacerade på flera olika platser på campus och runt om. På de olika stationerna kommer vi att hålla i aktiviteter och tävlingar. Ta med er lämplig färddryck för att kunna klara er igenom aktiviteterna och dagen.

En av stationerna kommer att servera mat.

Formuläret kommer att släppas på måndag klockan 16:00.

Ingen tycker att det är roligt att orientera i dåligt väder, så ifall prognosen ser för dålig ut dagen innan kan det bli att vi flyttar fram eventet till dess att bättre väder visar sig.

Praktisk information:
När: 9 Maj
Tid: 13:00
Plats: Campus med omnejd (specifik plats ges till de olika grupperna)
Kläder: efter väder
Pris: Kommer inom kort